¥5. Lékárna

Před vámi je klíčová chvíle, kde se cesty kříží. Zaměřte svou pozornost na tato místa a pečlivě je prozkoumejte. Možná najdete něco, co vám pomůže rozhodnout, kterou cestou se vydat dál.

__________

EN: Before you is a crucial moment where paths cross. Focus your attention on these places and carefully explore them. You might find something that helps you decide which way to proceed.

__________

PL: Przed tobą kluczowy moment, w którym drogi się krzyżują. Skoncentruj swoją uwagę na tych miejscach i dokładnie je zbadaj. Możesz znaleźć coś, co pomoże ci zdecydować, którą drogą podążyć dalej.

Close Zoom