¥4. Most – nápověda

CZ: Teď přichází chvíle, kdy musíte využít zápalky z vašeho cestovatelského balíčku. Opatrně poskládejte zápalky tak, aby vytvořily jednotnou délku. Poté změřte tuto společnou délku a zaznamenejte si ji. Možná bude tato informace klíčem k dalšímu kroku vašeho dobrodružství. Držíme palce!

__________

EN: Now is the time to utilize the matches from your travel kit. Carefully arrange the matches to create a uniform length. Then, measure this common length and make a note of it. Perhaps, this information will be the key to the next step in your adventure. Good luck!

__________

PL: Teraz nadszedł czas, abyście wykorzystali zapałki z waszego zestawu podróżnego. Ostrożnie ułóżcie zapałki, aby stworzyć jednolitą długość. Następnie zmierzcie tę wspólną długość i zapiszcie ją. Być może ta informacja będzie kluczem do kolejnego etapu waszej przygody. Powodzenia!

Close Zoom