¥3. Škola – nápověda

CZ: Pro další krok ve vašem dobrodružství zaměřte svou pozornost na okna Nové Komenského školy. Možná objevíte něco zajímavého! Podívejte se kolem sebe a hledejte QR kódy. Pro dosažení cíle zkuste najít a překreslit obě části QR kódu na papír. Tím vytvoříte kompletní kód, který můžete načíst telefonem a získat nové informace.

Pamatujte, že úniková hra nabízí různé způsoby řešení. Jestliže máte potíže, zkuste se vrátit k předešlým nápovědám nebo si odpočinout a přijít na to s čerstvou myslí. Hra by měla být zábavná, takže si ji užijte!

__________

EN: For the next step in your adventure, focus your attention on the windows of Nová Komenského School. You might discover something interesting! Look around and search for QR codes. To achieve your goal, try to find and redraw both parts of the QR code onto paper. This will create a complete code that you can scan with your phone to obtain new information.

Remember that the escape game offers various solutions. If you encounter difficulties, consider revisiting previous hints or take a break to come back with a fresh perspective. The game should be enjoyable, so have fun!

__________

PL: Dla kolejnego kroku w waszej przygodzie, skupcie uwagę na oknach Szkoły Nová Komenského. Możecie tam odkryć coś interesującego! Rozglądajcie się dookoła i szukajcie kodów QR. Aby osiągnąć cel, spróbujcie znaleźć i przerysować obie części kodu QR na papier. W ten sposób stworzycie kompletny kod, który można zeskanować telefonem, aby uzyskać nowe informacje.

Pamiętajcie, że gra escape room oferuje różne rozwiązania. Jeśli napotkacie trudności, rozważcie powrót do wcześniejszych wskazówek lub zróbcie sobie przerwę, aby wrócić z nową perspektywą. Gra powinna być przyjemna, więc bawcie się dobrze!

Close Zoom