¥8. U řeky – nápověda

CZ: Nyní je čas využít svou kreativitu! Seberte se a sestavte mapu z cestovatelského balíčku. Jakmile bude hotová, použijte získanou fólii k přenesení na další lokaci. Tímto způsobem můžete odhalit nové cesty a tajemství. Buďte pozorní na detaily a užijte si každý moment této části vašeho dobrodružství!

Hledáte ruiny veřejně přístupného objektu, který původně sloužil k rekreačním účelům.

___________

EN: Now it’s time to unleash your creativity! Gather yourselves and assemble the map from the travel kit. Once it’s ready, use the acquired film to transfer it to the next location. This way, you can unveil new paths and mysteries. Pay attention to details and enjoy every moment of this part of your adventure!

You are looking for the ruins of a publicly accessible facility originally used for recreational purposes.

___________

PL: Teraz nadszedł czas, abyście wykorzystali swoją kreatywność! Zbierzcie się i zmontujcie mapę z zestawu podróżniczego. Jak tylko będzie gotowa, użyjcie zdobytej folii do przeniesienia jej na następną lokalizację. W ten sposób możecie odkryć nowe ścieżki i tajemnice. Zwracajcie uwagę na detale i cieszcie się każdym momentem tej części waszej przygody!

Szukasz ruin publicznie dostępnego obiektu, który pierwotnie służył celom rekreacyjnym.

Close Zoom