¥4. Most

CZ: Vítejte na čtvrtém stanovišti vašeho vzrušujícího dobrodružství! Máme pro vás důležité upozornění: sirky mají různou délku. Zaměřte se proto na tuto informaci.

Věříme, že váš příběh pokračuje zajímavým směrem, a přejeme vám hodně úspěchů při řešení záhad na tomto stanovišti.

3 cm – Zámecký park
4,5 cm – Skatepark
6  cm – Rybník Lamberk
8,5 cm – Speciální škola
12 cm – za hřbitovem
15,5 cm – vrátnice Tonaku
18 cm – pod Starou Poštou
20,5 cm – Kamenné divadlo
24 cm – za lékárnou 5. května
26,5 cm – dálniční moct
28 cm – pod pomníkem Kryla
31 cm – Chata Svinec

EN: Welcome to the fourth station of your thrilling adventure! We have an important message for you: the matches are not intended for children. Please exercise maximum caution and ensure that the matches do not end up in the hands of younger players.

We trust that your story is unfolding in intriguing ways, and we wish you much success in solving the mysteries at this station.

3 meters Castle Park
4.5 meters Skatepark
6 meters Lamberk Pond
8.5 meters Special School
12 meters behind the cemetery
15.5 meters Tonak Gatehouse
18 meters under the Old Post Office
20.5 meters Stone Theatre
24 meters 5th May Pharmacy
26.5 meters highway rest area
28 meters under the Kryl Monument
31 meters Svinec Cottage

PL: Witamy na czwartym etapie waszej ekscytującej przygody! Mamy dla was ważne ostrzeżenie: zapałki nie są przeznaczone dla dzieci. Prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i upewnienie się, że zapałki nie trafią w ręce młodszych graczy.

Mamy nadzieję, że wasza historia rozwija się w intrygujący sposób, i życzymy wam dużo sukcesów w rozwiązaniu zagadek na tym stanowisku.

3 metry Park Zamkowy
4,5 metra Skatepark
6 metrów Staw Lamberk
8,5 metra Szkoła Specjalna
12 metrów za cmentarzem
15,5 metra Portiernia Tonak
18 metrów pod Starą Pocztą
20,5 metra Kamienne Teatr
24 metry Apteka 5 maja
26,5 metra Miejsce odpoczynku na autostradzie
28 metrów pod Pomnikiem Kryla
31 metrów Chata Svinec

Close Zoom