¥7. Kanál

CZ: Tato Mapa, vám jasně ukazuje směr, kam mířit ve vašem dalším dobrodružství. Držte se ji a sledujte každý krok na cestě k úspěchu. Objevte dřevěný symbol na stromě, několik metrů za ním se nachází další indicie. Buďte obezřetní a užijte si dobrodružství u řeky!

_____________

EN: The map you have clearly shows the direction for your next adventure. Stick to it and follow every step on the path to success. Discover the wooden symbol on the tree; a few meters behind it, you will find the next clue. Be cautious and enjoy the adventure by the river!

_____________

PL: Mapa, którą macie przy sobie, wyraźnie wskazuje kierunek waszej następnej przygody. Trzymajcie się jej i śledźcie każdy krok na drodze do sukcesu. Odkryj drewniany symbol na drzewie; kilka metrów za nim znajdziesz następną wskazówkę. Bądźcie ostrożni i cieszcie się przygodą nad rzeką!

Close Zoom