¥5. Lékárna – nápověda

CZ: Nyní máte úkol spojit místa na obrázcích s jejich odpovídajícími pozicemi na mapě. Hledejte vzory a detaily, které vám pomohou správně určit polohy. Věnujte zvláštní pozornost středu těchto pozic, neboť právě tam se nachází místo, které hledáte. Pečlivě porovnávejte a bavte se při objevování správných spojení!

Pokud si nejste jisti nebo potřebujete nějakou pomoc, neváhejte se zeptat místních obyvatel. Jsou skvělým zdrojem informací a mohou vám poskytnout užitečné tipy na vaší cestě. Pamětajte, spolupráce s místními může být klíčem k úspěchu. Hodně štěstí!

___________

EN: Now, your task is to connect the places in the pictures with their corresponding positions on the map. Look for patterns and details that will help you accurately determine the locations. Pay special attention to the center of these positions, as that is where the place you’re seeking is located. Compare carefully and enjoy discovering the correct connections!

If you’re uncertain or in need of assistance, don’t hesitate to ask the locals. They are a great source of information and can provide valuable tips for your journey. Remember, collaborating with locals can be the key to success. Good luck!

____________

PL: Teraz waszym zadaniem jest połączenie miejsc na obrazkach z ich odpowiadającymi pozycjami na mapie. Szukajcie wzorców i detali, które pomogą wam dokładnie określić lokalizacje. Zwróćcie szczególną uwagę na środek tych pozycji, ponieważ to tam znajduje się miejsce, którego szukacie. Porównujcie starannie i cieszcie się odkrywaniem właściwych połączeń!

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, śmiało pytaj miejscowych mieszkańców. To doskonałe źródło informacji i mogą dostarczyć cennych wskazówek na twojej drodze. Pamiętaj, współpraca z miejscowymi może być kluczem do sukcesu. Powodzenia!

Close Zoom