¥2. Schránka – řešení

CZ: Tvá pozornost k detailům a schopnost správně přiřadit fotografii kluka na mapě ti právě odhalila další cestu. Ta pohledná tvář ti říká, kam směřovat, a já ti sděluji, že tam teď zamiř! Nová dobrodružství, nová stanoviště a další tajemství čekají na tebe. Pokračuj v cestě a buď připraven na všechno, co přijde. Hodně štěstí a užij si své dobrodružství!

Pokud bys náhodou stále měl potíže s lokalizací dalšího stanoviště, vydej se rovnou směrem k základní škole Nová Komenda. Máme tušení, že tam by tvá dobrodružná cesta mohla pokračovat. Možná najdeš někoho, kdo bude vědět více o dalším tajemství, které máš odhalit. Buď opatrný, vždyť dobrodružství teď přechází na další úroveň. Držíme ti palce a těšíme se na tvůj další úspěch!
___________________

EN: Your attention to detail and the ability to correctly match the boy’s photo on the map have just revealed another path for you. That handsome face is telling you where to go, and I’m letting you know that’s your destination! New adventures, new locations, and more mysteries are waiting for you. Keep on the path and be ready for anything that comes your way. Good luck, and enjoy your adventure!

If you still happen to have difficulty locating the next station, head straight towards Nová Komenda Elementary School. We have a feeling that your adventurous journey might continue there. Perhaps you’ll find someone who knows more about the next mystery you need to uncover. Be cautious, as the adventure is now leveling up. Best of luck, and we look forward to your next success!

________________

PL: Twoja uwaga na szczegóły i umiejętność poprawnego umieszczenia zdjęcia chłopca na mapie właśnie ujawniła kolejną ścieżkę dla Ciebie. To przystojne oblicze mówi Ci, gdzie kierować się, a ja informuję Cię, że to jest właśnie Twoje miejsce docelowe! Nowe przygody, nowe lokalizacje i kolejne tajemnice czekają na Ciebie. Kontynuuj swoją podróż i bądź gotów na wszystko, co Cię spotka. Powodzenia i ciesz się swoją przygodą!

Jeśli nadal masz problemy z zlokalizowaniem kolejnej stacji, udaj się prosto w kierunku Szkoły Podstawowej Nová Komenda. Mamy przeczucie, że tam Twoja przygodowa podróż może trwać dalej. Być może znajdziesz kogoś, kto wie więcej o kolejnej tajemnicy, którą musisz odkryć. Bądź ostrożny, bo przygoda teraz przechodzi na kolejny poziom. Trzymamy kciuki i czekamy na Twój kolejny sukces!

Pozice tohoto úkolu/Position of this task/Pozycja tego zadania
Close Zoom