Netradiční průvodce

Cílem Netradičního průvodce je odhalovat lokace, které zůstávají mimo dosah veřejnosti. Často pak tato místa neznají ani rodáci. Netradiční Průvodce Novým Jičínem vám poskytne exkluzivní přístup k místům, kam se běžně nedostanete.

Prostřednictvím fotografií můžete nahlédnout do starodávných sklepů, historických půd, nepřístupných budov, zákulisí institucí a mnoha dalších atraktivních lokalit ve městě.

bazén

Podívejme se do technického zázemí koupaliště s bazénem. Až půjdete plavat, budete mít lepší představu, jak je zde vyřešena úprava vody, vzduchu, nebo teploty. Užijte si  pohled na technologii vodního hospodářství bazénových vod.

Kino
Podívejme se do kina. Věděli jste, že jako první zde byl promítán film „Bílý ďábel“, který byl natočen v roce 1930 podle povídky L. N. Tolstého o kavkazském hrdinovi Hadži Muratovi, bojujícím za svobodu proti Rusům v době vlády cara Mikuláše I? Na fotkách můžete vidět promítací kabinu, suterén, pohledy ze střechy a další netradiční místa, kde se běžně nepodíváte.
domek správce vily

Podívejme se do domku správce Vily Ferdinanda Czeicznera, který je součástí areálu dnešní knihovny. Domek, s kdysi obytnou půdou a suterénem, by měl v budoucnu sloužit jako administrativní budova kulturního sálu.

sklepení staré pošty

Podívejme se do sklepení Staré pošty. Sklepení dříve bylo klíčovým prostorem pro výrobu a uchování piva v téměř všech historických šenkovních domech na náměstí. Na fotografiích můžete opět vidět zazděný průchod do sklepů vedlejších budov.

půda knihovny

Podívejme se na půdu knihovny. Věděli jste, že budovu nechal postavit Karel Ferdinand Czeiczner v roce 1910, který byl v letech 1905-1908 novojičínským starostou. Zámožný a bez závazků nechal si postavit dům podle svých přání a také si přál, aby po jeho smrti dům sloužil veřejnosti. V důsledku hospodářské krize ve 30. letech se jeho sen nesplnil. Dům byl prodán rodině Hückelů a po 2. světové válce byla budova konfiskována. Jeho přání bylo splněno teprve v roce 2002, kdy se zde přestěhovala městská knihovna.

střecha dlouhá 19

Podívejme se na střechu jedné z nejvyšších budov ve městě. Věděli jste, že vítr může být na střechách výškových budov zesílen v důsledku efektu, který se nazývá “větrný tunel”? Tento jev se týká zesílení větru, který prochází mezi blízkými vysokými budovami, čímž se zvyšuje jeho rychlost. Budova z fotografií se nachází na ulici Dlouhá.

dětský domov

Podívejme se do Dětského domova. Ten zajišťuje na základě rozhodnutí soudu náhradní výchovnou péči v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání nezletilým osobám zpravidla ve věku od 3 do 18 let či zletilé osobě do nejvýše 26 let věku. Více o této organizaci i o historii budovy se dočtete v komentářích u jednotlivých fotografií.

kryt civilní obrany

Podívejme se do krytu civilní obrany, který se nachází na Novojičínském náměstí. Věděli jste, že se v Česku nalézá takřka šest tisíc podobných krytů? Celková kapacita krytů v ČR je něco málo přes čtvrt milionu obyvatel. Seznam krytů je dostupný na stránkách: #hzscr

sklep Masarykovo náměstí 7

Podívejme se do sklepení. Sklepní prostory na fotografiích se nachází pod cukrárnou Sauro. Pokuste se objevit zazděné průchody do sousedních sklepů. Podzemní prostory na náměstí patří mezi nejcennější prvky bývalých šenkovních domů. Sklepení prošla i historii několika stavebními úpravami, zde je to jasně patrné.

kuželna

Podívejme se do zákulisí Novojičínské kuželny, která funguje již přes 30 let. V průběhu času se podařilo vyměnit dráhy, zabudovat automatické stavěče a přistavit šatny a přesto, že zařízení je již spíše muzejní, svépomocí se jej daří udržovat nadále v provozu.

půda u bílého anděla

Podívejme se na půdu měšťanského domu U Bílého anděla. Při úpravách v roce 1940 zde byl nalezen pozdně renesanční trámový strop z počátku 17. století. který je tvořen nosnými trámy, shora překrytým záklopem. Záklop je obvykle tvořen prkny položenými přes více trámů nebo deskami mezi dvěma trámy. Spáry jsou kryty lištováním nebo jsou prkna a desky kladeny ve dvou vrstvách.

jéčko

Podívejme se do Jéčka. Vnitřní prostory bývalého klubu jsou většinou zcela zničené a rozkradené. Novému majiteli se povedla opravit střecha a nyní se hledá vhodné využití tohoto unikátního objektu.

půda masarykovo náměstí 7
Podívejme se na půdní prostor domu starosty Hugo Fuxe. Jedná se o jediný jednopatrový dům na náměstí. Horní patro čelního domovního štítu tvoří konzolová římsa s balustrádou zatíženou čtyřmi koulemi. Může se zdát, že se na střeše nachází prostorná terasa. Jak to tam vypadá se můžete nyní podívat.
Hückelův bazén

Podívejme se na bazén rodiny Hückelů. Jednalo se první bazén na Novojičínsku. Bazén byl na tehdejší dobu ve městě ojedinělý. Vybudován byl v roce 1910 jako malý plavecký soukromý bazén, dokonce s vyhřívanou vodou, což bylo velmi výjimečné. Podrobnější info v kometáři u fotografií.

kotelna

Podívejme se do dnes již neexistující kotelny. Své oči můžete alespoň potěšit pohledem na fotografie vytvořené před demolicí tohoto prostoru. Jedná se o bývalou kotelnu u školy Bohuslava Martinů, která nyní slouží jako zázemí technických služeb.

sklepení Masarykovo náměstí 26

Podívejme se do dalšího sklepení na náměstí. Tentokrát U Bílého anděla. Při úpravách domu v roce 1940 zde byl nalezen pozdně renesanční trámový strop z počátku 17. století. Ale o tom si povíme, až se půjdeme podívat na půdu.

sál nového slunce

Podívejme se společně na významné erby v kulturním sále budovy Nového slunce. Město odkoupilo tyto prostory a vznikne zde kulturní centrum. Věděli jste, že máme takto vzácné místo nedaleko centra města?

3. patro nákupního centra

Podívejme se společně na netradiční místo v Novém Jičíně, kam běžně nebývá přístup. Poznáte podle fotografií, kde se tento interiér nachází? Prozradit mohu, že objekt sloužil jako protiletadlový a jaderný kryt.

půda u černého orla

Podívejme se na půdní prostor původně renesančního domu v řadové zástavbě severovýchodní fronty náměstí. Ve druhé polovině 19. století zde došlo k přestavbě, při níž byl objekt zvýšen o zde nafocené půdní patro. Na poslední fotografii je vidět světlík, který můžete jednoduše pozorovat z náměstí.

výchovný ústav

Podívejme se do budovy Výchovného ústavu pro mládež, který je zařazen do sítě škol jako součást speciálních školských zařízení pro mladistvé chlapce ve věku 12-18 (19) let s uloženou ochrannou výchovou, případně s předběžným opatřením soudu. 

basketbalová hala
Podívejme se na další netradiční místo, kam běžně není přístup. Podívejme se na zázemí sportovní haly v Novém Jičíně. Věděli jste, že součástí sportovního areálu je také penzion BAZÉN s dispozicí 8 pokojů s vlastním sociálním zařízením?
sklep Masarykovo náměstí 17
“Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?”
Tento se nachází na náměstí pod lékárnou U Černého orla. Na poslední fotografii si všimněte zazděného průchodu do vedlejší budovy. Tento prvek se objevuje ve všech sklepení na náměstí.
ZANIKLÁ TOVÁRNA

Podívejme se do interiéru dnes již neexistující Novojičínské továrny. Fotografie pochází z roku 2020, poznáte o které místo se jedná? Napovím, že jde o ve své době významného zaměstnavatele zabývající se výrobou strojů pro textilní a kabelářský průmysl.

TYRŠKA

Podívejme se na netradiční místo v centru města. Podívejme se na půdu Tyršovy školy a zejména do věžičky. Stavbu provedl v letech 1886 – 1887 městský stavitel Josef Langthaler, který opatřil budovu typickou kopulovitou věžičkou. Byla určena pro astronomická pozorování. Jak to ve věžičce a na půdě školy vypadá nyní můžete vidět na fotografiích.

červená auta

Všimli jste si, že v Novém Jičíně často červená auta parkují pohromadě? 🚘 🚗 🛻 🚒

půda slovanská 3

„No to jsem ale nečekala, že to bude taková pěkná půdička… velká, suchá. Ta se vám ale povedla, ta půdička, pane Knotek, tady se mi to bude věšet!

synagoga

Podívejme se do synagogy. Tato budova sloužila židovským bohoslužbám od roku 1908 do 1938, kdy byla nacisty při pogromu zpustošena. Do nedávna se zde nacházel depozitář Státního okresního archívu.

radniční sklepení

Podívejme se do Radničního sklípku, jak vypadal koncem roku 2022. Krátce po té zde vznikl Exit Game Nový Jičín. V prostoru se dříve nacházela vyhlášená diskotéka, která byla uzavřena kolem roku 2005. 

další netradiční lokace zde průběžně přibývají. díky za sledování.
Close Zoom