¥9. Bazén – řešení

CZ: Skvělé objevy! Pokud jste se podívali do útrob tuby slazeného mléka ve vašem Cestovatelském balíčku, zjistili byste následující vzkaz: 322 MNM. Tento kód by mohl být klíčem k dalším tajemstvím vašeho dobrodružství. Pamatujte si ho a použijte ho s rozvahou při pokračování ve hře.

Toto číslo uvádí nadmořskou výšku kopce, který se nachází v blízkém okolí. Hodně štěstí při odhalování dalších tajemství!

__________

EN: Great discoveries! If you looked inside the sweetened milk tube from your Traveler’s Kit, you would find the following message: 322 AMSL. This code might be the key to unlocking further mysteries in your adventure. Remember it and use it wisely as you continue with the game.

This number indicates the elevation of the hill located in the nearby vicinity. Best of luck uncovering more secrets!

__________

PL: Wspaniałe odkrycie! Jeśli spojrzeliście do wnętrza tuby słodzonego mleka z Waszego zestawu podróżniczego, znajdziecie tam następujący komunikat: 322 MNM. Ten kod może być kluczem do odkrycia dalszych tajemnic Waszej przygody. Zapamiętajcie go i użyjcie go rozważnie, gdy będziesz kontynuować grę. 

Ta liczba wskazuje wysokość n.p.m. wzgórza znajdującego się w pobliżu. Powodzenia w odkrywaniu kolejnych tajemnic!

Pozice tohoto úkolu/Position of this task/Pozycja tego zadania
Close Zoom