¥5. Lékárna

Před vámi je klíčová chvíle, kde se cesty kříží. Zaměřte svou pozornost na tato místa a pečlivě je prozkoumejte. Možná najdete něco, co vám pomůže rozhodnout, kterou cestou se vydat dál. Ke správnému řešení není potřeba chodit daleko. Splňte si svá přání inzercí!

__________

EN: Before you is a crucial moment where paths cross. Focus your attention on these places and carefully explore them. You might find something that helps you decide which way to proceed. You don’t need to go far for the right solution. Fulfill your wishes Advertising!

__________

PL: Przed tobą kluczowy moment, w którym drogi się krzyżują. Skoncentruj swoją uwagę na tych miejscach i dokładnie je zbadaj. Możesz znaleźć coś, co pomoże ci zdecydować, którą drogą podążyć dalej. Nie trzeba iść daleko, aby znaleźć właściwe rozwiązanie. Spełniaj swoje życzenia Reklama!

Close Zoom