¥5. Lékárna – řešení

Místo, které hledáte, se nachází na Resslově ulici. Hledejte dům u Splněných přání.  Tam budete schopni pokračovat ve svém dobrodružství. Buďte pozorní na detaily a přejeme vám úspěch při odhalování dalších tajemství inzerce!

__________

EN: The place you’re looking for is located on Resslova Street. Look for the house near ‚Splněná přání.‘ That’s where you’ll be able to continue your adventure. Pay attention to details, and we wish you success in uncovering more secrets!

__________

PL: Miejsce, którego szukacie, znajduje się na ulicy Resslova. Poszukajcie domu przy ‚Splněná přání.‘ Tam będziecie mogli kontynuować waszą przygodę. Zwróćcie uwagę na detale, życzymy wam powodzenia w odkrywaniu kolejnych tajemnic!

Pozice tohoto úkolu/Position of this task/Pozycja tego zadania
Close Zoom