¥4. Most

CZ: Vítejte na čtvrtém stanovišti vašeho vzrušujícího dobrodružství! Máme pro vás důležité upozornění: sirky nejsou určeny dětem. Prosím, zachovejte maximální opatrnost a nedovolte, aby sirky skončily v rukou mladších hráčů.

Věříme, že váš příběh pokračuje zajímavým směrem, a přejeme vám hodně úspěchů při řešení záhad na tomto stanovišti.

EN: Welcome to the fourth station of your thrilling adventure! We have an important message for you: the matches are not intended for children. Please exercise maximum caution and ensure that the matches do not end up in the hands of younger players.

We trust that your story is unfolding in intriguing ways, and we wish you much success in solving the mysteries at this station.

PL: Witamy na czwartym etapie waszej ekscytującej przygody! Mamy dla was ważne ostrzeżenie: zapałki nie są przeznaczone dla dzieci. Prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i upewnienie się, że zapałki nie trafią w ręce młodszych graczy.

Mamy nadzieję, że wasza historia rozwija się w intrygujący sposób, i życzymy wam dużo sukcesów w rozwiązaniu zagadek na tym stanowisku.

Close Zoom