¥9. Bazén – nápověda

CZ: Určitě bude rozumné podívat se do útrob tuby. Někdy skryté detaily mohou být klíčové pro pokračování. Pohlédněte dovnitř a sledujte každý detail. Možná tam najdete něco, co vás přivede blíže k vašemu cíli. Hodně štěstí!

Pro vyřešení úkolu použijte mapy.cz

____________

EN: It will certainly be wise to look inside the tube. Sometimes hidden details can be crucial for progress. Take a look inside and observe every detail. You might find something that brings you closer to your goal. Good luck!

To solve the task, use mapy.cz

____________

PL: Z pewnością będzie mądre zajrzeć do wnętrza tuby. Czasami ukryte szczegóły mogą być kluczowe dla postępu. Spójrz do środka i obserwuj każdy detal. Możesz znaleźć coś, co przybliży cię do celu. Powodzenia!

Do rozwiązania zadania użyj mapy.cz

Close Zoom