¥7. Kanál – nápověda

CZ: Výborně postupujete! Místo, které hledáte, není na povrchu, ale pod zemí. Podívejte se skrze kovovou zábranu s otvory směrem dolů, a možná objevíte, co hledáte. Opatrně zkoumejte a můžete být překvapeni, co se skrývá pod její úrovní.

Zkuste použít magnet z Cestovatelského balíčku. Jeho pomocí budete schopni vytáhnout to, co právě hledáte. Buďte kreativní a uvidíte, kam vás tato zvláštní pomůcka dovede. Hodně štěstí a užijte si dobrodružství!

_________

EN: You’re doing great! The place you’re looking for is not on the surface but underground. Look through the metal fence with holes downwards, and you might find what you’re searching for. Explore carefully, and you might be surprised by what is hidden beneath its level.

Try using the magnet from the traveler’s kit. With its help, you’ll be able to pull out what you’re looking for. Be creative, and see where this unique tool takes you. Good luck, and enjoy the adventure!

_________

PL: Robisz świetnie! Miejsce, którego szukasz, nie znajduje się na powierzchni, ale pod ziemią. Spójrz przez metalowe ogrodzenie z otworami w dół, a być może znajdziesz to, czego szukasz. Badaj uważnie, a może być zaskoczony tym, co jest ukryte poniżej.

Spróbujcie użyć magnesu z pakietu podróżnika. Dzięki niemu będziecie w stanie wyciągnąć to, czego właśnie szukacie. Bądźcie kreatywni i zobaczcie, gdzie was narzędzie zabierze. Powodzenia i cieszcie się przygodą!

Close Zoom