¥3. Škola – řešení

CZ: Máme pro vás důležité upozornění týkající se QR kódu pro další část vaší dobrodružné hry. Níže najdete správně sestavený vzor QR kódu. Ujistěte se, že váš kód vypadá podobně. Tímto způsobem byste měli být připraveni na další etapu vašeho dobrodružství.

Díky za vaši pozornost a přejeme vám mnoho štěstí při pokračování ve hře!

___________

EN: We have an important announcement regarding the QR code for the next part of your adventurous game. Below, you will find a correctly assembled sample QR code. Make sure your code looks similar. This way, you should be ready for the next stage of your adventure.

Thank you for your attention, and we wish you the best of luck as you continue the game!

___________

PL: Mamy dla was ważne ogłoszenie dotyczące kodu QR na kolejną część waszej przygodowej gry. Poniżej znajdziecie poprawnie złożony wzór kodu QR. Upewnijcie się, że wasz kod wygląda podobnie. W ten sposób powinniście być gotowi na kolejny etap waszej przygody.

Dziękujemy za waszą uwagę i życzymy powodzenia w kontynuacji gry!

Pozice tohoto úkolu/Position of this task/Pozycja tego zadania
Close Zoom