¥10. Hora – nápověda

CZ: Výborně jste se dostali na poslední úroveň hry Příběh ve městě! Lokaci hledáte na vrcholu Ignácovy hory ukrytou ve skále. Buďte opatrní, detaily jsou klíčové. Přejeme vám hodně štěstí při objevování tajemství hory.

__________

EN: Well done on reaching the final level of the City Story game! You’re searching for the location at the top of Ignác’s Mountain, hidden somewhere in the rocks. Be cautious, details are crucial. Wishing you the best of luck in uncovering the secrets of the mountain.

__________

PL: Doskonale dotarłeś do ostatniego poziomu gry „Historia w Mieście“! Szukasz lokalizacji na szczycie góry Ignácego, ukrytej gdzieś w skałach. Bądź ostrożny, szczegóły są kluczowe. Życzymy powodzenia w odkrywaniu tajemnic góry.

Pozice tohoto úkolu/Position of this task/Pozycja tego zadania
Close Zoom