¥1. Trezor – nápověda

start

CZ: Výborně, dobrodruzi! Jste na správné cestě k otevření tajemného trezoru a odhalení skrytých pokladů. Vaše cesta za pokladem začíná tím, co nesete. Otevřete svůj cestovatelský balíček a najděte kód, který vám pomůže rozluštit tajemství trezoru. Můžete se spolehnout na své smysly a pozorujte každý detail!

A pamatujte, dobrodruzi, každý z vás přináší jedinečný pohled na věci. Spolupracujte a kombinujte své síly, abyste společně odhalili tajemství trezoru. Hodně štěstí a buďte odvážní při svém dobrodružství!

____________

EN: Great, adventurers! You’re on the right path to open the mysterious safe and reveal hidden treasures. Your journey to the treasure begins with what you carry. Open your travel package and find the code that will help you decipher the secret of the safe. Trust your senses and observe every detail!

And remember, adventurers, each of you brings a unique perspective. Collaborate and combine your strengths to uncover the secret of the safe together. Good luck and be bold in your adventure!

______________

PL: Świetnie, poszukiwacze! Jesteście na właściwej ścieżce, aby otworzyć tajemniczy sejf i odkryć ukryte skarby. Wasza podróż do skarbu zaczyna się od tego, co niesiecie. Otwórzcie swoje podróżne opakowanie i znajdźcie narzędzie, które pomoże wam rozszyfrować tajemnicę sejfu. Wierzcie w swoje zmysły i obserwujcie każdy detal!

A pamiętajcie, poszukiwacze, każdy z was wnosi unikalne spojrzenie na rzeczy. Współpracujcie i łączcie swoje siły, aby wspólnie odkryć tajemnicę sejfu. Powodzenia i bądźcie odważni w waszej przygodzie!

Close Zoom