¥6. Přání – řešení

CZ: Máme pro vás vzrušující vývoj! Tohle je klíč k vašemu dalšímu kroku. Zde je text inzerátu, který hledáte. Místo, kam vás tento inzerát navádí, se nachází na náměstí pod radnicí. Hurá do toho a přejeme vám hodně štěstí při objevování dalších tajemství!

Poptávám barevné plastové brčko s tajnou indicií ¥. Značka: Otvory 1,5 x 1,5 cm, kovový materiál, metrová hloubka. Kontakt: Masarykovo nám. 1/1. PS: Nezvonit prosím.

EN: We have an exciting development for you! This is the key to your next step. Here is the text of the advertisement you’re looking for. The place indicated by this ad is located in the square under the town hall. Dive in, and we wish you the best of luck in uncovering more mysteries!

I am looking for a colorful plastic straw with a secret clue ¥. Brand: Openings 1.5 x 1.5 cm, metal material, meter depth. Contact: Masaryk Square 1/1. PS: Please do not ring.

PL: Mamy dla was ekscytujący rozwój wydarzeń! To klucz do waszego kolejnego kroku. Oto tekst poszukiwanego ogłoszenia. Miejsce wskazane przez to ogłoszenie znajduje się na placu pod ratuszem. W do boju, życzymy wam powodzenia w odkrywaniu kolejnych tajemnic!

Poszukuję kolorowej plastikowej słomki z tajnym wskazówką ¥. Marka: Otwory 1,5 x 1,5 cm, materiał metalowy, głębokość w metrach. Kontakt: Plac Masaryka 1/1. PS: Proszę nie dzwonić.
Pozice tohoto úkolu/Position of this task/Pozycja tego zadania
Close Zoom